Gırxayağ

GırxayağGəlin-gəlin oynayaq —

Düzək-goşaq gırxayağ!

Ən birinci

Dursun pişik,

Dalinca dursun Namik —

Baxag-görək kim galdı?

Gırxayağ hazir oldu?!

Bir-iki nəfər dursun

Gırxayağmiz yerisin!

Sağ-sol, sağ-sol!!

Heyif pişik tez gaçdı,

Namik aradan çıxdı,

Şəlalə  tez yoruldu,

Bahadur isə güldü —

Gırxayağmız dağıldı.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *