Tag Archives: gırxayağ

Gırxayağ

Gəlin-gəlin oynayaq — Düzək-goşaq gırxayağ! Ən birinci Dursun pişik, Dalinca dursun Namik — Baxag-görək kim galdı? Gırxayağ hazir oldu?! Bir-iki nəfər dursun Gırxayağmiz yerisin! Sağ-sol, sağ-sol!! Heyif pişik tez gaçdı, Namik aradan çıxdı, Şəlalə  tez yoruldu, Bahadur isə güldü — Gırxayağmız dağıldı.

Ardını oxu »