“Çiçək Qız” şeiri

Bu qız sevir təzəcə

Açılan hər çiçəyi.

Çiçəklər də çox sevir

Bu alyanaq göyçəyi.

Bir də gördün başında

Çiçəkləri saç etdi.

Yumruladı, bəzədi,

Bir rəngbərəng tac etdi.

Qızıl söyüdlər kimi

Böyüdü, cilvələndi.

Çiçəkli saçlarından

Ətrafa nur ələndi.

Musiqi çalınanda

Süzdü kəpənək kimi.

O məktəbə yollandı

Bir dəstə çiçək kimi.

Məktəbin həyətində

Nə çox çiçək var imiş,

Demə məktəb həyəti

Böyük çəmənzar imiş.

Zahid Xəlil