Ayı və şir

Əlbir olub bir ayı bir şir ilə,
Ovladılar dovşanı tədbir ilə.

Olmadılar razı onu bölməyə,
Çıxdı iş axır ölüb-öldürməyə.

Çeynədilər, dişlədilər, diddilər.
Bir-birini al qana qərq etdilər.

Özlərini taqətdən saldılar,
Hər biri bir səmtə düşüb qaldılar.

Tülkü uzaqdan görüb ol haləti,
Bildi ki, yox heç birinin taqəti.

Gəldi götürdü ovu, etdi fərar,
Həsrət ilə baxdı dalınca bular.

 

Müəllif: Abbas Səhhət