Xeyir və Şər

Xeyir və Şər nağılı

Bir gün Xeyir və Şər adlı iki cavan öz şəhərlərindən çıxıb başqa bir şəhərə yollandılar.
Yol üçün tədarük görmüş, azugə götürmüşdülər.
Bir neçə gün yol getdikdən sonra Xeyir azuqəsini açıb ortaya goyur. Şər isə öz azuqəsini saxlayırdı.

ardını sesli qulaq asın