Tag Arxivləri: Nizami

Xeyir və Şər nağılı

Xeyir və Şər

Bir gün Xeyir və Şər adlı iki cavan öz şəhərlərindən çıxıb başqa bir şəhərə yollandılar. Yol üçün tədarük görmüş, azugə götürmüşdülər. Bir neçə gün yol getdikdən sonra Xeyir azuqəsini açıb ortaya goyur. Şər isə öz azuqəsini saxlayırdı. ardını sesli qulaq asın

Ətraflı oxu »

Kərpickəsən

Kərpickəsən

Şam şəhərində qoca bir Kərpickəsən yaşayırdı. Öz işini yaxşı bilən, zəhmətsevən qocanın günü-güzəranı ağır keçirdi. O, adi torpaqdan daş kimi möhkəm kərpic yaradırdı. Əlinin əməyini ucalan binalarda görəndə sevinir, qanadlanırdı. O, ömrünün mənasını bunda görürdü. Günlərin birində geyimli-gecimli bir oğlan qocaya yanaşıb təşəxxüslə danışmağa, nəsihət eləməyə başladı: —Bu nə peşədir …

Ətraflı oxu »