Tag Archives: qisa nagillar

Апрель, 2019

 • 14 апреля

  “Kirpi və Tülku” nağılı

  Biri vardı, biri yoxdu. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiyləgər bir tülkü var idi. Kirpi ilə tülkü bir-birilərilə dost idilər və uzun illərdi birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün Kösə Akayın hininə girib, onun bir toyuğunu oğurlayıb qarınlarını doyururdular. Günlərin bir günü Kösə Akay onlara tələ qurdu. Hinin qarşısına dərin bir …

Ноябрь, 2018

 • 6 ноября

  “Cumbulu” nağılı

  Biri var idi, biri yox idi, bir xarrat baba var idi. Xarrat babanın qəşəng bir oğlan nəvəsi var idi. Bu nəvə o qədər balaca idi ki, xarrat baba ona Cumbulu adı vermişdi. Cumbulu babasını çox istəyirdi. Baba һara gedirdisə, Cumbulunu da aparırdı. Bir dəfə baba meşəyə odun gətirməyə getdi. Cumbulunu …

Октябрь, 2018

 • 8 октября

  Balaca dovşan və Yusif

  Biri var idi, biri yox idi. Bir meşədə bir dovşan var idi. Bir gün dovşan meşədə gəzəndə bir oğlana rast gəldi. Həmin oğlan dovşanı əlinə götürüb deyir: – Bu nə qəşəng dovşandır… – Ay oğlan, olar məni buraxasan? Oğlan qorxub dovşanı buraxır. Dovşan dedi: – Ay oğlan, məndən qorxma. Mən …

 • 6 октября

  “Ac qurd” nağılı

  ac qurd

  Biri var idi, biri yox idi, bir qurd var idi. Bu qurd mahalda qoyun, keçi qoymurdu, yeyirdi. Amma yenə də ac idi. Günlərin bir günü şirlə pələng yol ilə gedirdilər. Az getdilər, çox dayandılar, az dayandılar, qurdun qazmasına çıxdılar. Qapıdan içəri girəndə gördülər ki, qurd böyrü üstə yatıbdı. Pələng ondan …

Сентябрь, 2018

 • 6 сентября

  Qarışqa və Göyərçin

  Bir gün qаrışqа əyilib dəryаdаn su içirdi. Birdən sürüşüb dəryаyа düşdü. Az qаlmışdı кi, bоğulsun. Göyərçin bunu gördü. O, qаrışqаnı ölümdən qurtаrmаğа çаlışdı. Fiкirləşdi, аğzınа bir çöp аlıb göyə qаlхdı.

 • 4 сентября

  AFRİKAYA

  Heyvanlar әlüstü şeylәri yığışdırıb yola düşdülәr. Evdә ancaq dovşanlar, adadovşanları, kirpilәr, bir dә yarasalar qaldılar. Heyvanlar dәniz kәnarına gәldikdә gözәl bir gәmi gördülәr. Dәnizçi Robinzon buradaca tәpәcikdә dayanmışdı.

 • 1 сентября

  Aybolit və Qaranquş

  Bir dәfә axşam bayquş Bumba dedi: — Qapının dalında kim isә qurdalanır. Lap siçana oxşayır.—Hamı qulaq verdi, lakin һeç bir şey eşitmәdilәr. —Qapı dalında һeç kәs yoxdur!—deyә doktor dillәndi.—Sәnә elә gәlir.

Август, 2018

 • 31 августа

  “Pişik və Siçan” nağılı

  Biri var idi, biri yox idi. Bir pişik və bir siçan var idi. Pişik bu siçanı güdür. Pişik baxır ki, siçan oturur. Siçan baxır ki, pişik güdür. Pişik güdür ki, siçan çıxsın. Siçan gözləyir ki, pişik getsin. Bu, onu güdür, o, bunu gözləyir. Pişik təngə gəlir və deyir: – Ay …

 • 30 августа

  Sağsağan, Tülkü və Çəyirtkə

  Biri vardı, biri yoxdu, ölkələrin birində ətrafı dik yamaclı uca dağlarla əhatə olunmuş, dümağ sahili olan bir süd gölü vardı. Bu gölün sahilində böyük bir ağac var idi. Ağacın başında beli ağ bir sağsağan yuva qurmuşdu.

 • 30 августа

  Rәssаm Günәş

  rəssam-günəş

  Pаyızdа tаrlаnı şumlаdılаr. Tохum sәpdilәr. Qış gәldi. Qаr yаğdı. Tаrlа bütün qışı qаrın аltındа yаtdı. Yаzdа qаr әridi. Tаrlа qаpqаrа göründü.

error: Content is protected !!