Tag Arxivləri: Nənənin ad günü

“Qəribə tramvay” hekayəsi

Baba ətrafa göz gәzdirdi: — Tәk qorxmamısan ki?—cavab gözlәmәdәn әlavә etdi:— һazırlaş qızım, nәnәn mәni sәnin dalınca göndәrib. Dedi ki, get mәnim әziz qonağımı ertә ikәn gәtir, yoxsa dözә bilmәrәm. Dedim gedim dә. Mәrcan cәld yığışdı. Gülәri dә geyindirdi. Baba tәrәddüdlә dedi: — Gülәr körpәdir. Bu axşam vaxtı onu naraһat …

Ətraflı oxu »