Tag Archives: Abbas Səhhət

Сентябрь, 2018

 • 10 сентября

  Quşlar

  quşlar

  Quşlar, quşlar a quşlar, Qaranquşlar a quşlar, Quşlar, quşlar a quşlar, Qaranquşlar, a quşlar, Cəh-cəh vurun burada, Gah yerdə gah yuvada, Qonun bu tək budağa, Çox getməyin uzağa. A quşlarım getməyin, Məni qəmgin etməyin. A quşlarım getməyin, Məni qəmgin etməyin. Quşlar neyçün gedirsiz, Yoxsa ki, seyr edirsiz? Quşlar, quşlar a …

Июль, 2018

 • 19 июля

  Məktəb şagirdi

  Məktəb şagirdi

  İştə bir tərbiyəli, aqil uşaq, İştə bir zirək, ayıq, kamil uşaq. Geyinib məktəbinin formasını, Götürüb qoltuğuna çantasını. Məktəbə şövqi-tamam ilə gedir, Keçməsin vaxtı deyə sürət edir. Gecə-gündüz çalışır mərdanə, İstəyir sibqət edə əqranə. Könlünün arizuyi-yektası: Vətənü millətinin ehyası. A çocuq, get, sənə haq yar olsun. Cümlə halında mədətkar olsun. Elm …

 • 19 июля

  Ayı və şir

  Ayı və Şir

  Əlbir olub bir ayı bir şir ilə, Ovladılar dovşanı tədbir ilə. Olmadılar razı onu bölməyə, Çıxdı iş axır ölüb-öldürməyə. Çeynədilər, dişlədilər, diddilər. Bir-birini al qana qərq etdilər. Özlərini taqətdən saldılar, Hər biri bir səmtə düşüb qaldılar. Tülkü uzaqdan görüb ol haləti, Bildi ki, yox heç birinin taqəti. Gəldi götürdü ovu, …

error: Content is protected !!