Qumru

Ağappaq qar içində

Atılıb-düşdü Qumru.

Qartopular düzəltdi

Balaca, yumru-yumru.

Sonra qardaşı ilə

Qardan adam düzəltdi.

Buz kimi əllərini

Anasından gizlətdi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *