Məstan pişiyim

Özüm kimi körpədir
Mənim Məstan pişiyim.
Yedirdirəm doyunca
Həm çəkirəm keşiyin.

Beli ala-buladır,
Sinəsi ağ qar kimi.
Gəzir həyət-bacanı
Mənimlə səyyar kimi.

Hər nə desəm, anlayır,
Gəl deyəndə tez gəlir.
Harda yumşaq yer görsə,
Xumarlanır, dincəlir.

Çox sevir o özünü –
Təmizləyir, yalayır.
Ətrafımda fırlanıb
Quyruğunu bulayır.

Solmaz Şirin