Şeirlər

Azərbaycan uşaq ədəbiyatı

Xortum Hamam

Şır! Şor! Can, ay can!.. İşə bax, işə Həm döş-döşə Həm diş-dişə Çimişirlər: Lalə! Nərgiz! Bənövşə! Şır! Şor! Can, ay can!.. Di dur! Di otur! Nə fildilər, nə qaban. Bu necə çimməkmiş? Di tullan! Di hoppan! Şir! Şor! Can, ay can!.. Boyhaboy yaşıl xalı, Dur yanyana, ya daldalı! Amma filin …

Ardını oxu »

Mış Mış Mış

Ala-bula, ana-bala, Biri yekə, biri bala, Hər başda iki oxlov, Hər boyunda zıngırov, Örüşdən qayıdırmış. Mış-mış, mış-mış! Göydə topa ulduzlar, Par-par, par-par! Yerdə sarı zınqırov, Zinq-zinq, zinq-zinq! Göydə bir sarışın Ay, Ay-ay, ay-ay! Yerdə dörd dənə oxlov, Say-say, say-say! Önə çıxa gölməçə, Kim çimə, kim su isə? Gölməçədə var ləkə, …

Ardını oxu »