Balaca pişik

«Balaca pişik» 🐱

Balaca pişik, oyuncaq gəzir,
Evin içində quyruğun əzib.
Balaca pişik, oyuncaq gəzir,
Evin içində quyruğun əzib.

Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Bığlı pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Qıllı pişiyim mənim!

Sevinib pişik, oyuncaq tapıb,
Sevinib pişik, oyuncaq tapıb.
Birdən yel əsib, çırpılıb qapı,
Birdən yel çəkib, çırpılıb qapı.

Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Bığlı pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Qıllı pişiyim mənim!

Ne yaxşı Tezcə qapını açıb,
Ne yaxşı Tezcə qapını açıb.
Pişik qorxudan həyətə qaçıb,
Pişik qorxudan həyətə qaçıb.

Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Bığlı pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Qıllı pişiyim mənim!

Günayın ona yazığı gəlir,
Günayın ona yazığı gəlir.
Əzilən quyruq çöpə dolaşır,
Əzilən quyruq çöpə dolaşır.

Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Bığlı pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Gözəl pişiyim mənim!
Myau-myau, Myau-myau! Qıllı pişiyim mənim!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *