Tag Arxivləri: uşaq

“Tülkü, tülkü, tünbəki” nağılı

Biri var idi, biri yox idi, bir tülkü var idi. Günlərin birində tülkü baba quyruğunu belinə qoyub çöldə gəzirdi ki, quşdan, cəmdəkdən bir şey tapıb yesin. Çox gəzdi, çox dolandı, axırda gəlib çıxdı bir quyunun başına. Boynunu uzadıb əyildi, quyuya baxdı. Gördü quyunun dibində bir parça ağappaq quyruq var. Tülkü …

Ətraflı oxu »

Ağ quşun nağılı

Ağ quşun nağılı

Biri vardı, biri yoxdu, bir padşah vardı. Bütün padşahlardan fərqli olaraq, bu padşah olduqca adil və ağıllı padşah idi. Hamı onu çox sevirdi, bircə vəzirdən başqa. Vəzir gecə-gündüz yatmayıb onu necə öldürmək, yerinə necə keçmək barədə düşünürdü. Günlərin bir günündə o əlaltıları ilə birlikdə padşaha qəsd elədi və onun yerinə …

Ətraflı oxu »

Siçan və pişik nağılı

Biri var idi, biri yox idi, yer üzündə bir siçan var idi, bir pişik. Günlərin bir günü həmin bu siçan yuvasından boylanıb pişiyə dedi: – Gəlsənə qardaş olaq? Pişik etiraz elədi: – Yox, səndən mənə qardaş olmaz. Siçan soruşdu: – Niyə? Pişik cavab verdi ki, sən qorxaq, oğru, ziyankarsan. Siçan …

Ətraflı oxu »