Tag Arxivləri: Tikan və Qızılgül

Tikan və Qızılgül

tikan və gül

Tikan çox tәәccüblә Söylәdi qızılgülә: Bir kolda, bir budaqda Yetişirik biz bağda. Bәs sәbәb nәdir ki, sәn һamıya sevimlisәn, Mәni sevmәyir һeç kәs? Gül dedi: — Deyil әbәs, Bir yerdә olsaq da biz, Ayrıdır xislәtimiz. Sәn һәr әlә batırsan, İncidib qanadırsan. Mәn könül oxşayıram, Qәlblәrdә yaşayıram.

Ətraflı oxu »