Tag Arxivləri: qısa nağıl

“Dana, keçi və qoyun” nağılı

Biri vardı, biri yoxdu. Bir dana, bir keçi, bir qoyun yoldaş olub yolnan gedirdilər. Gəldilər çıxdılar bir arxın qırağına, gördülər bırda bir əyri söyüd ağacı var. Keçi dırmaşdı söydün lap başında durdu. Qoyun da gücün-gücün çıxıb bir qanatda durdu. Dana da bir qanadın üsdə özün sərdi. Bu dəkkədə bir canavar …

Ətraflı oxu »

“Kirpi və Tülku” nağılı

Biri vardı, biri yoxdu. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiyləgər bir tülkü var idi. Kirpi ilə tülkü bir-birilərilə dost idilər və uzun illərdi birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün Kösə Akayın hininə girib, onun bir toyuğunu oğurlayıb qarınlarını doyururdular. Günlərin bir günü Kösə Akay onlara tələ qurdu. Hinin qarşısına dərin bir …

Ətraflı oxu »

“Yarıqulaq” nağılı

Bir kәndlinin bibәr boyda, bapbalaca bir oğlu oldu. Uşaq dünyaya gәlәn kimi danışdı, yeridi. Anası uşağın adını qoydu Yarıqulaq. Bir gün ana qatıq çalanda kasa çatladı. Ana çatlayan yerә gil sürtdü, dedi: — Oğlum yaxşı oğuldur, gözәldir, amma әlindәn bir iş gәlmir, kasamız çatlayıb, onu yapışdıra bilmir! Yarıqulaq anasının sözünü …

Ətraflı oxu »

“Dayə Tülkü” nağılı

Bir gün ayı öz balaları üçün dayə axtarmağa getdi. Meşədə az dolaşdı, çox dolaşdı, canavara rast gəldi. – Babacan, yolun haradır? – deyə canavar soruşdu. – Balalarıma dayə axtarmağa gedirəm, – deyə ayı donquldadı. – Məni dayə götür, – canavar mırıldadı. – Sən oxuya bilirsən? – deyə ayı maraqlandı. – …

Ətraflı oxu »

Bir damla su

Bapbalaca damla buludların arasından yerə boylandı: – Ay aman, bu nə gözəllikdir?! – Bu gözəlliyi də sənin kimi damlalar yaradıblar! – Bulud gülümsündü. – Siz olmasaydınız, hər yan qupquru quruyar, Yer üzündə bir canlı belə qalmazdı. – Bəs okeanlar, dənizlər, çaylar, göllər? – Onlar da damlalardan ibarətdir, balaca! Bəs eşitməmisən …

Ətraflı oxu »

Balaca dovşan və Yusif

Biri var idi, biri yox idi. Bir meşədə bir dovşan var idi. Bir gün dovşan meşədə gəzəndə bir oğlana rast gəldi. Həmin oğlan dovşanı əlinə götürüb deyir: – Bu nə qəşəng dovşandır… – Ay oğlan, olar məni buraxasan? Oğlan qorxub dovşanı buraxır. Dovşan dedi: – Ay oğlan, məndən qorxma. Mən …

Ətraflı oxu »

Balaca qaya

Balaca qaya

Biri varimış, biri yoximiş. üç qaya varimış. Biri böyük, o biri balaca, üçüncüsü isə lap balaca. Qayalar dostluq edirdi. Gündüzlər günəş şüaları altında qol-qanad açır, gecələr isə soyuqdan büzüşürdülər. Bir gün “böyük qaya”nın sinəsi çatladı. Xırda daşlar ovulub, yerə töküldü. Sən demə bulud göydən hər şeyi görürmüş. O, qayanın çatlamış …

Ətraflı oxu »

“Ac qurd” nağılı

ac qurd

Biri var idi, biri yox idi, bir qurd var idi. Bu qurd mahalda qoyun, keçi qoymurdu, yeyirdi. Amma yenə də ac idi. Günlərin bir günü şirlə pələng yol ilə gedirdilər. Az getdilər, çox dayandılar, az dayandılar, qurdun qazmasına çıxdılar. Qapıdan içəri girəndə gördülər ki, qurd böyrü üstə yatıbdı. Pələng ondan …

Ətraflı oxu »

Qarışqa və Göyərçin

Bir gün qаrışqа əyilib dəryаdаn su içirdi. Birdən sürüşüb dəryаyа düşdü. Az qаlmışdı кi, bоğulsun. Göyərçin bunu gördü. O, qаrışqаnı ölümdən qurtаrmаğа çаlışdı. Fiкirləşdi, аğzınа bir çöp аlıb göyə qаlхdı.

Ətraflı oxu »

AFRİKAYA

Heyvanlar әlüstü şeylәri yığışdırıb yola düşdülәr. Evdә ancaq dovşanlar, adadovşanları, kirpilәr, bir dә yarasalar qaldılar. Heyvanlar dәniz kәnarına gәldikdә gözәl bir gәmi gördülәr. Dәnizçi Robinzon buradaca tәpәcikdә dayanmışdı.

Ətraflı oxu »