Tag Arxivləri: Qaranquş

Aybolit və Qaranquş

Bir dәfә axşam bayquş Bumba dedi: — Qapının dalında kim isә qurdalanır. Lap siçana oxşayır.—Hamı qulaq verdi, lakin һeç bir şey eşitmәdilәr. —Qapı dalında һeç kәs yoxdur!—deyә doktor dillәndi.—Sәnә elә gәlir.

Ətraflı oxu »