Tag Arxivləri: Qaranquş və Bayquş

Qaranquş və Bayquş

QARANQUŞ VƏ BAYQUŞ

Yetişdi baһar çağı, Bәzәdi güllәr bağı Qaranquş bir budaqda Oxuyan zaman bağda, Bayquş dedi: — Qaranquş! Bu gün qurtarıbdır qış. Xәbәr tutub baһardan Gәlib çıxmısan һardan? Mәn bağdayam һәr sәһәr, Tutmuram yazdan xәbәr. Qaranquş dedi: — Bayquş, Birdir sәnә baһar, qış. Ulamaqdır sәnәtin, Yazı duyarsan çәtin. Vurulmuşam mәn yaza Xoş …

Ətraflı oxu »