Tag Arxivləri: Kərpickəsən

Kərpickəsən

Kərpickəsən

Şam şəhərində qoca bir Kərpickəsən yaşayırdı. Öz işini yaxşı bilən, zəhmətsevən qocanın günü-güzəranı ağır keçirdi. O, adi torpaqdan daş kimi möhkəm kərpic yaradırdı. Əlinin əməyini ucalan binalarda görəndə sevinir, qanadlanırdı. O, ömrünün mənasını bunda görürdü. Günlərin birində geyimli-gecimli bir oğlan qocaya yanaşıb təşəxxüslə danışmağa, nəsihət eləməyə başladı: —Bu nə peşədir …

Ətraflı oxu »