Tag Archives: gisa nagil

Октябрь, 2018

  • 16 октября

    “Dayə Tülkü” nağılı

    Bir gün ayı öz balaları üçün dayə axtarmağa getdi. Meşədə az dolaşdı, çox dolaşdı, canavara rast gəldi. – Babacan, yolun haradır? – deyə canavar soruşdu. – Balalarıma dayə axtarmağa gedirəm, – deyə ayı donquldadı. – Məni dayə götür, – canavar mırıldadı. – Sən oxuya bilirsən? – deyə ayı maraqlandı. – …

Август, 2018

  • 24 августа

    Uzunqulaq Dovşan və boynu uzun Zürafə

    Biri var idi, biri yox idi. Bir meşədə iki dost olan bir dovşan və bir zürafə var idi. Onlar şox mehriban idilər. Bir gün dovşan zürafəni evinə qonaq çağırdı.

error: Content is protected !!