Tag Arxivləri: Doktor Aybolit iş başında

Doktor Aybolit iş başında

Doktor Aybolit iş başında

Heyvanlar һәr gün müalicә olunmaq üçün doktor Aybolitin yanına gәlirdilәr. Bunların һamısı: tülkülәr, adadovşanları, suitilәr, qabanlar vә köşәklәr onun yanına lap uzaqlardan gәlirdilәr. Kiminin qarnı, kiminin dişi ağrıyırdı. Doktor onların һamısına dәrman verir vә onlar da o saat sağalırdılar. Bir dәfә Aybolitin yainia quyruqsuz bir çәpiş gәldi; doktor çәpişә quyruq …

Ətraflı oxu »