Tag Arxivləri: Çalağan və Bülbül

Çalağan və Bülbül

Çalağan və Bülbül

Çalağan gәlib dilә, Bir gün dedi bülbülә: — Öyrәt mәnә dә nәğmә, Şövq ilә gәlim dәmә, Oxuyum, vurum cәһ-cәһ, Dinlәyәn desin bәһ-bәһ… Hәmdәm olum güllәrә, Adım düşsün dillәrә. Bülbül dedi: — Çalağan! Pәncәndә görünür qan. Yırtıcılıqdır peşәn. Sәnә yaddır bu gülşәn. Sәndәn nәğmәkar olmaz, Qızılgülә yar olmaz!

Ətraflı oxu »