“Ağaçdələn” uşaq mahnısı

Qış yetişib gəlmir səsin,

Oxu, meşə nəğmə desin, nəğmə desin.

Söyüdlərdə boz ata min,

A dimdiyi şiş bir qələm,

Ağacdələn, ağacdələn.

Yaxşı qoru çiçəkləri,

Qurd yeməsin ləçəkləri, ləçəkləri.

Qır üstəki böcəkləri.

Hamı desin qədir bilən

Ağacdələn, ağacdələn.

Meşələrdə təbil çalan,

El-obaya haray salan, haray salan.

Öz işindən ləzzət alan,

Torpaqdələn, ağacdələn

Ağacdələn,ağacdələn.

 

Musiqisi: Əfsər Cavanşirovundur

Sözləri: Tacəddin Şahdağlınındır