Nağıllar

Nağıl — şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün ən qədim və ən çox yayılmış janrı. Nağılların müəllifi olmur. Yazıldığı tarix məlum deyil.

«Yarasa» nağılı

Biri var idi, biri yox idi, bir qoca var idi. Bu qocanın adına Maһir Baba deyərdilər. Maһir baba Xalxal meşəsində gözətçilik edərdi. Maһir babanın Düyməgöz adlı oğlan nəvəsi var idi. Bu adı nəvəyə baba özü qoymuşdu. Düyməgözü Maһir baba çox istəyirdi. Odur ki, onu özü ilə tez-tez gözətçi olduğu meşəyə …

Ətrafı »

«Tənbəl Əhmədin» nağılı

"Tənbəl Əhmədin" nagılı

Keçmiş zamanlarda bir padşah vardı. Bu padşahın arvadı və Çimnaz adlı bir qızı vardı. Bir gün söhbət əsnasında padşahla arvadı mübahisəyə başladılar ki, evi arvad saxlar, yoxsa kişi. Padşah dedi: — Evi kişi saxlar! Arvad razılaşmadı: — Yox, evi arvad saxlar! Söhbətin bu yerində padşah Çimnazı çağırıb soruşdu ki, evi …

Ətrafı »

Gəncə haqqında hekayət. Səhnə 1

Aparıcı: – Bu nə rəvayətdir, nə də əfsanə, Bu gün bir hekayət deyəcəm sənə. Bir şəhər var idi adı Bağdaddı, Orda yaşayanlar doğmaydı, yaddı. Vardı bu şəhərin bir xəlifəsi, Var-dövlət hərisi, mal-pul hərisi. Əfsus, çox istəyər, az qazanardı, Qızıldan, gümüşdən kəsiri vardı. Çünki xəzinəni talamışdılar, Yurdunda bir tonqal qalamışdılar. Getmişdi …

Ətrafı »

Yeddi dağ alması nağılı

Yeddi dağ alması

Biri var idi, biri yox idi, günlərin bir günündə Bir padşah var idi. Bu padşahın bir qızı var idi, adı da Pərinuş xanımdı. Pərinuş o qədər gözəldi ki, dünyada elə gözəl qız yoxdu. Ölkələrdən yığın-yığın padşah, vəzir, tacir oğulları Pərinuş xanıma elçi göndərirdilər. Amma Pərinuş xanım heç kimə dil vermirdi… …

Ətrafı »

Ağ quşun nağılı

Ağ quşun nağılı

Biri vardı, biri yoxdu, bir padşah vardı. Bütün padşahlardan fərqli olaraq, bu padşah olduqca adil və ağıllı padşah idi. Hamı onu çox sevirdi, bircə vəzirdən başqa. Vəzir gecə-gündüz yatmayıb onu necə öldürmək, yerinə necə keçmək barədə düşünürdü. Günlərin bir günündə o əlaltıları ilə birlikdə padşaha qəsd elədi və onun yerinə …

Ətrafı »

Səsli nağıllar

səsli nağıllar

Ətrafı »

«Kirpi və Tülku» nağılı

Biri vardı, biri yoxdu. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiyləgər bir tülkü var idi. Kirpi ilə tülkü bir-birilərilə dost idilər və uzun illərdi birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün Kösə Akayın hininə girib, onun bir toyuğunu oğurlayıb qarınlarını doyururdular. Günlərin bir günü Kösə Akay onlara tələ qurdu. Hinin qarşısına dərin bir …

Ətrafı »

«Yeddi Nar Çubuğu» nağılı

Biri var idi, biri yox idi, bir kişi var idi. Bu kişinin yeddi oğlu var idi. Qardaşlar həmişə bir yerdə yeyibiçər, bir yerdə də dolanardılar. Hamı onların mehribanlığına həsəd aparardı. Heç bir düşmən onlara bata bilməzdi. Yeddi qardaşa nəinki düşmənin, hətta yırtıcı heyvanların da gücü çatmazdı. Bunlar ova gedəndə də …

Ətrafı »

«Qarı və Buzov» nağılı

Qarı və Buzov

Biri varmış, biri yoxmuş, bir qarı nənə varmış. Bu qarı nənənin ceyran gözlü, maral duruşlu, quyruğu saçaqlı, alnı qaşqa bir buzovu varmış. Günlərin bir günündə, şaxtalı bir qış günündə qarı nənə buzovunu suvarmağa apardı. Buzov buzun üstünə çıxan kimi ayağı sürüşdü, yerə yıxıldı. Qarı nənə ha çalışdı, ha əlləşdi axır …

Ətrafı »

«Reyhan və Kamal» nağılı

"Reyhan və Kamal" nağılı

Əhməd adlı birisinin Reyhan və Kamal adlı iki uşagı var idi. Bir gün Əhmədlə arvadı qonşuya getmişdilər. Uşaqlar evdə qalməışdılar. Axşam idi, qaranlıq düşürdü. Reyhan qapıya çıxıb dedi: -Gedək, bagda bir az gezək. Kamal dedi: -Yox, atam gələr, acıqlanar. Reyhan dedi: -Tez qayıdarıq. Kamal onun sözünü yerə salmadı. Hər ikisi …

Ətrafı »
error: Content is protected !!