Kirpi / Səsli nağıllar

Səsli nağıllar

Nağıl — şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün ən qədim və ən çox yayılmış janrı. Nağılların müəllifi olmur. Yazıldığı tarix məlum deyil.

Yeddi dağ alması nağılı

Yeddi dağ alması

Biri var idi, biri yox idi, günlərin bir günündə Bir padşah var idi. Bu padşahın bir qızı var idi, adı da Pərinuş xanımdı. Pərinuş o qədər gözəldi ki, dünyada elə gözəl qız yoxdu. Ölkələrdən yığın-yığın padşah, vəzir, tacir oğulları Pərinuş xanıma elçi göndərirdilər. Amma Pərinuş xanım heç kimə dil vermirdi… …

Ətrafı »

Ağ quşun nağılı

Ağ quşun nağılı

Biri vardı, biri yoxdu, bir padşah vardı. Bütün padşahlardan fərqli olaraq, bu padşah olduqca adil və ağıllı padşah idi. Hamı onu çox sevirdi, bircə vəzirdən başqa. Vəzir gecə-gündüz yatmayıb onu necə öldürmək, yerinə necə keçmək barədə düşünürdü. Günlərin bir günündə o əlaltıları ilə birlikdə padşaha qəsd elədi və onun yerinə …

Ətrafı »

Səsli nağıllar

səsli nağıllar

Ətrafı »

Cik-cik xanım

Bir var idi Biri yox idi Bir gün Cik Cik xanım qaratikan çəpərnin üstünə qonub, cik-cik edə edə oynayırdı. ardını səsli qulaq asın

Ətrafı »

Barxudarın nağılı

Biri var idi Biri yox idi Bir Barxudar adında balıqçı var idi. ardını sesli qulaq asın

Ətrafı »

Altı yoldaş

Biri var idi  Biri yox idi Bir padişah var idi və onun 12 yaşında oğlu var idi. ardını səsli qulaq asın

Ətrafı »
error: Content is protected !!